Acum

Title

Artist

Acum

Supersonic Club

13:00 16:00

Acum

Supersonic Club

13:00 16:00

Background

Anunț Public – hotărâri cu caracter normativ

Written by on 17 octombrie 2023

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 SEPTEMBRIE 2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  • Hotărârea nr.180/28.09.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale aflate în patrimoniul Municipiului Buzău și a Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
  • Hotărârea nr.181/28.09.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ’’Reabilitare, consolidare și extindere clădire P+M în vederea amenajării unei Biserici Penticostale ,,BETLEEM” Buzău“.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *